Projekti u pripremi  

  • Građevinsko zemljište u zapadnom dijelu grada Šibenika , zona Meterize s predivnim panoramskim, otvorenim pogledom na more i staru gradsku jezgru.

    Zemljište je na nadmorskoj visini od 70 – 100m, u blagom mediteranskom okruženju.

    Pogodno je za stambenu izgradnju prema važećoj planskoj dokumentaciji ( PUP Metrize).
    Moguća katnost objekata je 3 etaže u 3 stambena niza ukupne BRP 10.464 m2;i 12 objekta,
    i to :stambeni niz sa 6 objekata bruto površine 4560m2, stambeni niz sa 4 objekta ukupne bruto površine 4644m2, te stambeni niz od 2 objekta , bruto površine 1260 m2.